DATASENSE s.r.o.
Business Centrum Rokytka
Sokolovská 270/201,190 00 Praha 9

+420 731 153 108
info@datasense.cz

Konzultační služby

Konzultační služby

Komunikační infrastruktura

 • Návrh komunikační infrastruktrury způsobem, který umožní její bezproblémové užívání po mnoho let a zároveň bude schopná snadno absorbovat nové služby (včetně online služeb, IP telefonie, video přenosy a další služby požadující speciální nastavení sítí).
 • Low level a High level design pro snadný výběr správného dodavatele a pokrytí všech požadavků, které jsou na moderní infrastrukturu kladeny.
 • Infrastrutura jako služba, umožňující svým uživatelům bezpečný přístup k datům z libovolného prostředí (kancelář, domov, kavárna, mobilní přístup).
 • Optimalizace stávající infrastruktury a její detailní popis včetně nastavení základních bezpečnostních principů. Komunikační infrastruktura je pro své uživatele téměř neviditelná, bezpečná, rychlá a spolehlivá. V tomto duchu naše návrhy připravujeme.
 • Problematika BYOD a celkového řešení vzdáleného a bezpečného přístupu do firemní infrastruktury.

Datová centra

Datová centra a jejich problematika je svým způsobem nadstavba komunikační infrastruktury. Infrastruktura datových center se vyvíjí rychlým tempem a standardy a design doporučovaný výrobci před rokem je v současné době považován za téměř zastaralý a technicky překonaný. Náš návrh infrastruktury datových center vychází především z požadavků zákazníka, pro jaký účel je datové centrum budováno. Pro návrh, vybudování či pronájem datového centra či části jeho výpočetních kapacit je nezbytné poznat aplikace, které zde budou provozovány a především v jakém režimu, s jakými daty budou pracovat, jak bude řešeno jejich zálohování, jakým způsobem budou uživatelé k aplikacím přistupovat a mnohé další otázky a oblasti. Naše služby v této oblasti se dají shrnout do následujících bodů:

 • Komunikační infrastruktura datového centra, její pronájem či vybudování.
 • Migrace aplikací do datového centra, nastavení komunikačních toků.
 • Bezpečný přístup do datového centra na úrovni aplikací, uživatelů a dodavatelů jednotlivých služeb.
 • Optimalizace provozu již existujících datových center, konzultace při optimalizaci aplikací.
 • Virtualizace datových center.
 • Problematika zálohování.
 • Cloud a problematika s tím spojená.

Telekomunikace

Telekomunikační služby jsou nezbytnou součástí komunikační infrastruktury a mimo jiné nám umožňují přístup k našim datům odkudkoliv. Výběr služeb adekvátním způsobem přizpůsobeným požadavkům uživatelů dokáže ušetřit nemalé prostředky při provozu IT. Zajišťujeme vše potřebné od organizace výběrových řízení, sestavení komunikačních schémat až po optimalizaci všech používaných telekomunikačních služeb. Jsme schopni zastoupit zákazníka při všech jednáních s operátory a zajistit nejlepší možné služby dostupné na trhu. Součástí služeb v oblasti telekomunikací je možné diskutovat problematiku a technologie TEM (Telecom expense management), případně doporučit vhodné řešení na hlídání nákladů společnosti.

IT Audit

Informační technologie jsou v současné době nezbytnou součástí podnikání a jsou těsně spjaté se všemi firemními činnostmi a procesy. Ne vždy je používaná technika využívána ideálním způsobem a téměř vždy lze optimalizovat její používání. IT audit je veden dle jasně stanovených pravidel, standardů a best practices. V rámci auditu lze hodnotit:

 • Technologie. Použitý HW a SW z hlediska licencí, použitého vybavení, podpory výrobce, nastavení a konfigurace a v neposlední řadě vhodnosti použití především s ohledem na potřeby zákazníka, jeho procesy a v neposlední řadě s ohledem na bezpečnost.
 • Smluvní zajištění. Audit smluvních vztahů s dodavateli služeb, jejich případná úprava s ohledem na požadované parametry služeb (SLA) a celkové nastavení procesu tzv. kontrakt managementu.
 • Bezpečnost. Technologická s ohledem na procesy a potřeby firmy. V rámci takového auditu lze provést i penetrační testy a to jak externí, tak interní. Výsledkem je soubor doporučení na změny nastavení používaných směrnic, pravidel, případně technologií.

Podnikové portály

Podnikový portál (enterprise information portal EIP) je jednotný vstupní bod v rámci rozmanitých podnikových služeb a informačních zdrojů.

Dodávky portálových řešení a poskytované služby v oblasti EIP:

 • Instalace, konfigurace a správa portálového řešení
 • Vývoj portálových aplikací (portálů) na zakázku

Podnikový portál řeší několik úkolů:

 • skrze „tenkého klienta“, umožňuje uživatelům jednotný přístup k široké škále podnikových aplikací a zdrojů
 • portál je dynamickým prostředím, které se přizpůsobuje změnám v rámci poskytovaných služeb, hierarchii podnikového prostředí nebo požadavkům uživatelů
 • zabezpečuje snadný přístup k obsahu – schopnost najít obsah a doručit jej uživateli na několik kliknutí myši bez ohledu na to, kde se požadovaný obsah nachází
 • poskytuje vyšší bezpečnost v přístupu k obsahu a službám použitím jednotné autentizace a autorizace. Oprávnění lze dynamicky modifikovat bez přerušení běhu portálu
 • podporuje spolupráci a sdílení vědomostí – spolupráce uživatelů v rámci podniku nebo i v rámci pracovních týmů tvořených pracovníky z více společností
Váš ostrov v moři informací

Tvorba webových stránek: Creative Vision s.r.o.
Redakční systém 4site CMS