DATASENSE s.r.o.
Business Centrum Rokytka
Sokolovská 270/201,190 00 Praha 9

+420 731 153 108
info@datasense.cz

Implementace

Implementace

Ať již jsme návrh řešení připravovali vlastními silami, či pomáháme zákazníkovi při realizaci projektu jím dodaného, vždy dodržujeme standardní principy implementace projektů, včetně všech jeho nezbytných fází. Jedná se o kombinaci standardů řízení projektů, best practices na trhu a v neposlední řadě jejich implementace v konkrétním prostředí u zákazníka samotného.

  • Plánování. Pomáháme plánovat celý projekt včetně ocenění všech možných rizik, který implementace může přinést. Kombinace našich technických specialistů, projektových managerů a business analytiků zákazníkovi zajišťuje, že vždy myslíme na prostředí zákazníka jako celek, ne pouze izolovaný projekt samotný.
  • Příprava. V rámci přípravy realizace je vypracován podrobný harmonogram, který zahrnuje i součinnost všech zainteresovaných stran a obsahuje i nezbytné postupy na vrácení celého do stavu před implementací.
  • Řešení. Design celého řešení je vždy podroben několikeré kontrole a s jeho obsahem je zákazník vždy seznámen do nejmenších detailů.
  • Implementace. Standardní projektové řízení, zprávy o průběhu projektu, informace pro management zákazníka, řízení změn, koordinace činností – to je pouze výtah z činností, které náš projektový management zahrnuje.
  • Testování. Každé implementované řešení je podrobeno předem navrženým a odsouhlaseným testovacím procedurám, které se v maximální možné míře snaží postihnout všechny neočekávané situace, které mohou nastat během rutinního provozu.
  • Optimalizace. Může se stát, že během reálného provozu dojde k požadavkům na úpravy, případně že provoz sám ukáže, že některé procesy, či prvky řešení lze vylepšit. Všechny tyto činnosti pokrývá proces řízení změn.

Součástí služeb implementace je vždy kompletní dokumentace celého řešení, jehož vlastníkem se zákazník stává v okamžiku předání řešení do provozu zákazníkovi. Následuje post implementační podpora, která zákazníkovi zajistí, že ani v případě nenadálých událostí nezůstane bez podpory, případně návrh spolupráce v následném outsourcingu, ať již je realizován libovolným dodavatelem.

Váš ostrov v moři informací

Tvorba webových stránek: Creative Vision s.r.o.
Redakční systém 4site CMS