DATASENSE s.r.o.
Business Centrum Rokytka
Sokolovská 270/201,190 00 Praha 9

+420 731 153 108
info@datasense.cz

Outsourcing IT

Outsourcing IT

IT outsourcing v sobě zahrnuje komplexní portfolio služeb, od právních až po ryze technické. První otázka, která je řešena v rámci konzultací se zákazníkem, je přínos outsourcingu pro zákazníka, jaké jsou výhody a nevýhody.

Základní služby, které nabízíme v oblasti IT outsourcingu, jsou:

Smluvní vztah s jeho náležitosti

  1. Správná délka kontraktu (Lenght of contract)
  2. Bezpečnostní otázky a otázky shody se standardy a právním rámcem (Security and compliance issues)
  3. Ošetření všech podmínek dodávek služeb (Service delivery standards)
  4. Správné licencování použitého hw a sw (Hardware and software licencing options)
  5. Cena a platební podmínky (Pricing and payment options)
  6. Kvalita dodávaných služeb a dodržení smluvních podmínek včetně penalizací (Service level agreements and penalty schemes)
  7. Hodnocení nabídek a výběr dodavatelů (RFP, RFQ, RFI, …)
  8. Ukončení smluvního vztahu a vypořádání (Exit strategy, IT charge back scheme)

Přechod na IT outsourcing

Služba, která umožňuje provést zákazníka celým procesem nasazení IT outsourcingu tak, aby byla eliminována rizika plynoucí z potenciální neznalosti všech aspektů, které IT outsourcing obnáší. Služba je realizována jako projekt, každá etapa je jasným způsobem komunikována a jsou přesně stanoveny výstupy.

Mezi hlavní výhody této služby patří redukce nákladů spjatá s implementací IT outsourcingu, ošetření rizik spojených s tímto přechodem, zkrácení doby přechodu.

Optimalizace IT procesů

Nastavení procesů pro efektivní řízení IT infrastruktury a smluvních vztahů s dodavateli služeb včetně IT outsourcing partnerů. Služba obsahuje popis celého prostředí, infrastruktury, procesů a rolí tak, aby zákazník byl schopen efektivně řídit své IT a zároveň byl schopen flexibilně měnit své požadavky na nové služby či úpravu. Součástí všech nabízených služeb je analýza návratnosti investic (ROI).

Váš ostrov v moři informací

Tvorba webových stránek: Creative Vision s.r.o.
Redakční systém 4site CMS